Verksamhetsplanering och budgetarbete

Arbeta med verksamhetsplan och budget genom att identifiera nuläge, planera verksamheten och fördela arbetet. Årsmötet fastställer dem.
Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är den 1 januari - 31 december.

En verksamhetsplan för föreningen innehåller både styrelsens kommande arbete och de olika verksamheter och aktiviteter som görs av föreningen under verksamhetsåret.

Verksamhetsplanen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen till riksförbundets långsiktiga vision och verksamhetsinriktning. Till planens sätts en budget med tänkta intäkter och kostnader.

Gör ett årshjul

Här finns en mall för ett årshjul. Den görs i excel vilken kan laddas ner nedan. Välj att "aktivera redigera", gör justeringar enligt instruktionen (se flik i excel) och välj "spara som".

Välj sedan att "Exportera" i standardstorlek under Arkiv, då får du fram en en pdf-fil som visningsexemplar. 

Planera verksamheten och fördela arbetet

Ett bra sätt att få en bra helhetsbild av verksamhetsplanen kan vara att göra ett årshjul eller ett kalendarium för verksamheten. Den kan bestå av ett antal återkommande aktiviteter och sedan byggas ut med tillfälliga aktiviteter för året.

Ett årshjul underlättar arbetet i styrelsen, och kan också vara ett bra verktyg för att informera och engagera medlemmar utanför styrelsen om vad som händer.

Skapa gärna arbetsgrupper för att få fler att engagera sig i föreningens verksamhet. Många medlemmar kan säkert tänka sig hjälpa till om de får en avgränsad uppgift som de känner sig trygga med. Dela gärna ut ett mandat till verksamhetsledare som kan äska pengar för en egen budgetpost för enskilda verksamheter.

I många föreningar håller man en planeringsdag i november inför det kommande året. Och en planeringsdag i juni inför höstens program. Programmen läggs ut på hemsidan och skickas ut till medlemmarna på olika vis.

Ett tips är att formulera enkla uppdragsbeskrivningar för att underlätta för nya personer att komma in i verksamheten.
Budget

Kalenderår

Ett bra sätt att få en överblick över föreningens verksamhet är att fundera i olika steg samt att göra ett göra ett årshjul som ett slags kalendarium. Här är ett exempel på olika steg.