Verksamhetsplanering och budgetarbete

Arbeta med verksamhetsplan och budget genom att identifiera nuläge, planera verksamheten och fördela arbetet. 

Ett verksamhetsår inom Riksförbundet HjärtLung är den 1 januari - 31 december. 

Verksamhetsplanen är en skriftlig beskrivning av den planerade verksamheten och olika aktiviteter i föreningen under verksamhetsåret. Verksamhetsplanen kopplar den kortsiktiga verksamhetsstyrningen till den långsiktiga visionen och verksamhetsinriktningen. Till verksamhetsplanen görs en budget med tilltänkta intäkter och kostnader.

Planera verksamheten och fördela arbetet

Ett bra sätt att få grepp om verksamheten kan vara att göra en årscykel eller ett kalendarium för verksamheten. Denna kan bestå av ett antal återkommande aktiviteter och sedan byggas ut med några nya aktiviteter för året. En årscykel underlättar planeringen på kort och lång sikt, och kan också vara ett bra verktyg för att informera och engagera medlemmar utanför styrelsen.

Många medlemmar kan säkert tänka sig hjälpa till om de får en avgränsad uppgift som de känner sig trygga med. Skapa arbetsgrupper för att få fler att engagera sig i föreningens verksamhet.

Ett tips är att formulera enkla uppdragsbeskrivningar för att underlätta för nya personer att komma in i verksamheten.

Kalenderår

Ett bra sätt att få en överblick över föreningens verksamhet är att fundera i olika steg samt att göra ett göra ett årshjul som ett slags kalendarium. Här är ett exempel på olika steg.