Så fungerar kongressen

Här kan du få kunskap om vad en kongress är, hur du kan påverka, vilka som deltar, hur det fungerar på en kongress och varför.

Som ombud är det viktigt att förbereda sig inför kongressen på olika sätt. Oavsett om du är ny som ombud eller varit med vid tidigare kongresser. Självklart kan du som bara är allmänt intresserad av Riksförbundet HjärtLungs kongresser även ta del av informationen.

Alla medlemmar kan påverka

Alla medlemmar, lokal- och länsföreningar samt medlemsorganisationer kan skriva motioner till kongressen. Förbundsstyrelsen lämnar sedan yttranden över motionerna och kan själv lämna förslag till kongressen. Som medlem och förening kan du  nominera till förtroendeuppdrag till kongressen genom att ge förslag på personer till valberedningen.

Ombud och andra deltagare på kongressen

Förbundsstyrelsen kallar länsföreningarna och medlemsorganisationerna till kongressen, vilka kan delta med valda ombud. Andra som deltar är observatörer, hedersledamöter och gäster. 

Kongresshandlingar

Kongresshandlingar och förberedande information skickas ut och finns på hemsidan. 

Förhandlingar och beslut på kongressen

  • Kongressförhandlingar utifrån dag- och arbetsordningen.
  • Diskutera och debattera på kongressen.
  • Rösträtt och rättigheter inför beslutsfattande.
  • Kongressens beslut – ledande för hela organisationen inför kommande kongressperiod.
  • Verksamhetsinriktningen styr under kommande kongressperiod.

Kongressordlista och förtydligande av begrepp

I samband med en kongress används många olika begrepp och ord som inte vanligtvis används i vardagligt tal. För att underlätta för dig som ombud och andra intresserade har vi samlat några av dessa som kan vara bra att ha kunskap om för en ännu mer givande och trevlig kongressupplevelse för alla.