Hälsocoacher

Hälsocoachen leder Hälsomöten genom att ta upp olika ämnen, hålla i diskussioner, genomföra övningar och vägleda gruppens arbete.

Som Hälsocoach ska du vara en person som har en hjärt- kärl- eller lungdiagnos eller är närstående och därmed delar medlemmarnas situation och förstår deras utmaningar.

Våra Hälsocoacher får utbildning för sitt uppdrag av en erfaren coach som delar med sig av förhållningssätt och verktyg och ger grunderna i coaching. Under utbildningen kommer Hälsocoacherna att få förslag på upplägg för hälsoträffar med medlemmar.

Hälsocoachen ska kunna:

  • Genomföra hälsomöten med medlemmar
  • Introducera förbundets utbildningsmaterial till medlemmar
  • Introducera nya hälsocoacher

Frågor

För mer information kontakta Marie Ekelund, ansvarig utbildning och livsstil.