Valberedningen

Valberedningen har fått ett viktigt uppdrag av kongressen att föreslå en ny förbundsstyrelse och revisorer till nästa kongress för kongressperioden 2022-2025. De arbetar enligt förbundskongressens instruktioner, föreslår arvode och fastställer sista dag för nominering.

Valberedningen med Karin Jeppsson till vänster.

Valberedningen med Karin Jeppsson till vänster, Ulla Frank, Allan Larsson, Björn Carlqvist, Birgitta Nilsson och Monica Nyström. Arne Nilsson frånvarande.

Kontaktuppgifter till valberedningen i Riksförbundets HjärtLung

 

Ordförande och sammankallande

Karin Jeppsson

Bräkne-Hoby
tel: 072-718 1082.

Ordinarie ledamöter

Allan Larsson

Uppsala
018-302735

Birgitta Nilsson

Stockholm
08-840616

Arne Nilsson

Oskarshamn
0491-834 78

Monica Nyström

Fotö (Västra Götaland)
073-8491032

Ersättare i valberedningen

Ulla Frank

Lycksele
070-5640331

Björn Carlqvist

Södra Sandby
070-3949555

Fastställd instruktion till förbundets valberedning

Fastställd av kongressen 2019.