Valberedningen

Valberedningen har fått ett viktigt uppdrag av kongressen att föreslå en ny förbundsstyrelse och revisorer till nästa kongress för kongressperioden 2022-2025. De arbetar enligt förbundskongressens instruktioner, föreslår arvode och fastställer sista dag för nominering.

Här är kontaktuppgifter till valberedningen.

Ordförande och sammankallande

Agneta Petersson, Hässleholm, 070-601 37 50

Ordinarie ledamöter

Arne Nilsson, Oskarshamn, 0491-834 78

Monica Nyström, Fotö (Västra Götaland), 073-849 10 32

Inger Ros, Stockholms län, 073-914 51 24

Marja Hillerström, Apnéföreningen i Stockholm, 073-972 44 94

Ersättare i valberedningen

Martin Lång, Norrbottens län, 070-285 35 63

Karin Jeppsson, Blekinge län, 072718 10 82

Fastställd instruktion till förbundets valberedning

Fastställd av kongressen 2022.