Valberedningen

Valberedningen har fått ett viktigt uppdrag av kongressen att föreslå en ny förbundsstyrelse och revisorer till nästa kongress för kongressperioden 2022-2025. De arbetar enligt förbundskongressens instruktioner, föreslår arvode och fastställer sista dag för nominering.

Valberedningen 2022-2025

Bild. I sicksack Karin Jeppsson, Martin Lång, Arne Nilsson, Agneta Petersson, Inger Ros, Marja Hillerström och Monica Nyström. 

Ordförande och sammankallande

Agneta Petersson, Hässleholm, 070-601 37 50

Ordinarie ledamöter

Arne Nilsson, Oskarshamn, 070-321 58 58

Monica Nyström, Fotö (Västra Götaland), 073-849 10 32

Inger Ros, Stockholms län, 073-914 51 24

Marja Hillerström Apné Sverige, 073-972 44 94

Ersättare i valberedningen

Martin Lång, Norrbottens län, 070-285 35 63

Karin Jeppsson, Blekinge län, 072-718 10 82

Fastställd instruktion till förbundets valberedning

Fastställd av kongressen 2022.