Valberedningen

Valberedningen har fått ett viktigt uppdrag av kongressen att föreslå en ny förbundsstyrelse och revisorer till nästa kongress för kongressperioden 2022-2025. De arbetar enligt förbundskongressens instruktioner, föreslår arvode och fastställer sista dag för nominering. 

Kontaktuppgifter till valberedningen i Riksförbundets HjärtLung:

Ordförande och sammankallande

Karin Jeppsson

Bräkne-Hoby
tel: 072-718 1082.

Ordinarie ledamöter

Allan Larsson

Uppsala
018-302735

Birgitta Nilsson

Stockholm
08-840616

Arne Nilsson

Oskarshamn
0491-834 78

Monica Nyström

Fotö (Västra Götaland)
073-8491032

Ersättare i valberedningen

Ulla Frank

Lycksele
070-5640331

Björn Carlqvist

Södra Sandby
070-3949555

Fastställd instruktion till förbundets valberedning

Fastställd av kongressen 2019.