Alla kan påverka med motioner

Läs om hur du som medlem eller förening kan påverka förbundets verksamhet och hur det går till.

Motioner till kongressen

Påverka Riksförbundet HjärtLungs verksamhet genom att skriva en motion till kongressen. Alla enskilda medlemmar och medlemsorganisationer har motionsrätt. Varje medlem i lokal- eller länsföreningarna och medlemsorganisationerna har möjlighet att påverka beslut om inriktningen på förbundsstyrelsens uppdrag till nästa kongress. En motion är ett förslag till beslut.

Det kan vara önskat uppdrag av förbundet.  En motion kan handla om något man önskar föreningen jobbade mer med, om förändringar av verksamhetsinriktningen om till exempel intressepolitik, kurser och utbildning. Det kan vara om det formella regelverket i förbundet och förändring av medlemsavgiften.

Bra att veta

  • Det finns en mall att använda vid skrivande av motioner till kongressen 2022. Döp den gärna till motionens namn och datum.
  • En motion ska vara skriftlig och ha inkommit till förbundskansliet senast det datum som förbundsstyrelsen meddelat via aktuell informationskanal så som hemsidan, medlemstidning och nyhetsbrev.
  • Motion från enskild medlem kan åtföljas av yttrande från en lokalförening.
  • Motion från lokalförening kan åtföljas av yttrande från en länsförening.
  • Förbundsstyrelsen avger yttrande (svarar) på alla inkomna motioner skriftligt. Svaren bifogas handlingarna till kongressen och föredras på kongressen för beslut.

Tips för att skriva en motion

En motion behöver skrivas på ett snarlika sätt för att vi ska kunna hantera dem på kongressen. Med en information som ger oss en bra bild om vad motionären vill med sin motion. Här är tips för att skriva en motion.