Efter årsmötet

Efter årsmötet återstår att få viktiga handlingar från årsmötet i ordning och publicerade på föreningens hemsida. 

Att tänka på efter årsmötet i föreningen

Riksförbundet har ett uppdrag från våra revisorer att säkerställa att samtliga föreningars handlingar finns tillgängliga, är korrekta och underskrivna. Förbundskansliet hämtar handlingarna från föreningarnas hemsidor.

Det är också viktigt att föreningens nuvarande och nya medlemmar samt andra intressenter enkelt har tillgång till handlingarna. Låt handlingar från de tre senaste åren finnas tillgängliga på er hemsida.

Handlingar

Det är följande handlingar som ska finnas på hemsidan. Alla handlingar ska vara underskrivna av ansvariga personer i föreningen:

  • Årsmötesprotokollet.
  • Verksamhetsberättelsen från föregående år.
  • Årsredovisningen (med balans- och resultaträkning) från föregående år.
  • Revisionsberättelsen.

Vart ska handlingarna

  • De ska läggas upp på er förenings hemsida. Om ni inte har möjlighet till det kan ni få stöd av förbundskansliet.
  • Lokalföreningen ska också skicka sina handlingar till länsföreningen.

Maila gärna handlingarna till förbundskansliet eller skicka per vanlig post. Maila och berätta för Helene Silfver om ni själva lagt upp handlingarna på er hemsida.

Deadline

Skicka handlingarna så snart som möjligt efter ert årsmöte, eller senast den sista april vart år. 

Medlemsregistret

Efter årsmötet ska ni också gå in och uppdatera kontaktuppgifter för valda medlemmar i styrelsen. Fyll i olika uppdrag och markera vilket datum ni gjort ändringen.

Det är värdefullt för föreningen att få med mejladresser till våra medlemmar i medlemsregistret. Vi skickar mycket information genom mail, till exempel Förbundsinfo, inbjudningar samt annan riktad information.

Frågor

För frågor kontakta Helene Silfver, samordnare föreningsstöd och livsstil.