Efter årsmötet

Efter årsmötet återstår att få viktiga handlingar från årsmötet i ordning och publicerade på föreningens hemsida. Nytt för 2022 är att det kan läggas upp via medlemsregistret. Då kommer det automatiskt på hemsidan.

Att tänka på efter årsmötet i föreningen

Riksförbundet har ett uppdrag från våra revisorer att säkerställa att samtliga föreningars handlingar finns tillgängliga, är korrekta och underskrivna. Förbundskansliet hämtar handlingarna från föreningarnas hemsidor. Varje år samlar vi in alla föreningars handlingar till vår stora statsbidragsansökan.

Det är också viktigt att föreningens nuvarande och nya medlemmar samt andra intressenter enkelt har tillgång till handlingarna. Låt handlingar från de 3 senaste åren ligga kvar på er hemsida.

Handlingar

Det är följande handlingar som ska finnas på hemsidan. Alla handlingar ska vara underskrivna av ansvariga personer i föreningen:

  • Verksamhetsberättelsen (underskriven).
  • Ekonomisk berättelse med balans- och resultaträkning.
  • Revisionsberättelse (underskriven).
  • Årsmötesprotokoll (underskriven).

Handlingarna ska läggas på föreningens hemsida

  • De ska läggas upp på er förenings hemsida. Om ni inte har möjlighet till det kan ni få stöd av förbundskansliet.
  • I det nya medlemsregistret kan registeransvarig lägga upp handlingarna genom medlemsregistret. Använd gärna mallarna som är framtagna.
  • Lokalföreningen ska också skicka sina handlingar till länsföreningen.

Om ni behöver stöd att lägga upp handlingarna kontakta Helene Silfver, samordnare föreningsstöd.

Viktigt! Skicka handlingarna så snart som möjligt efter ert årsmöte, eller senast den sista april. Det bespar föreningen mycket administrativt arbete att få in allt i god tid.

Medlemsregistret

Efter årsmötet ska ni också gå in och uppdatera kontaktuppgifter för valda medlemmar i styrelsen. Fyll i olika uppdrag och markera vilket datum ni gjort ändringen. Ni kan även lägga in årsmöteshandlingarna genom medlemsregistret.

Det är värdefullt för föreningen att få med mejladresser till våra medlemmar i medlemsregistret. Vi skickar mycket information genom mail, till exempel Förbundsinfo, inbjudningar samt annan riktad information.

Frågor

För frågor kontakta Helene Silfver, samordnare föreningsstöd, livsstil och HLR.