Efter årsmötet

Efter årsmötet återstår att få viktiga handlingar från årsmötet i ordning och publicerade på föreningens hemsida. Nytt för 2022 är att det kan läggas upp via medlemsregistret. Då kommer det automatiskt på hemsidan.

Att tänka på efter årsmötet i föreningen

Riksförbundet har ett uppdrag från våra revisorer att säkerställa att samtliga föreningars handlingar finns tillgängliga, är korrekta och underskrivna. Förbundskansliet hämtar handlingarna från medlemsregistret. Varje år samlar vi in alla föreningars handlingar till vår stora statsbidragsansökan.

Det är också viktigt att föreningens nuvarande och nya medlemmar samt andra intressenter enkelt har tillgång till handlingarna. Låt handlingar från de 3 senaste åren ligga kvar på er hemsida.

Handlingar

Det är följande handlingar som ska finnas på hemsidan. Alla handlingar ska vara underskrivna av ansvariga personer i föreningen:

  • Verksamhetsberättelsen (underskriven).
  • Ekonomisk berättelse med balans- och resultaträkning.
  • Revisionsberättelse (underskriven).
  • Årsmötesprotokoll (underskriven).

Handlingarna ska läggas i medlemsregistret

  • Årsmöteshandlingarna laddas upp i medlemsregistret av registeransvariga. Genom det så laddas de upp automatiskt på föreningens sida på hemsidan. Om ni inte har möjlighet till det kan ni få stöd av förbundskansliet.
  • Använd gärna mallarna som är framtagna.
  • Lokalföreningen ska också skicka sina handlingar till länsföreningen.

Om ni behöver stöd att lägga upp handlingarna kontakta medlemsservice.

Viktigt! Ladda upp undertecknade handlingar så snart som möjligt efter ert årsmöte, eller senast den sista april. Det besparar föreningen mycket administrativt arbete att få in allt i god tid.

Uppgifter om styrelsen i medlemsregistret

Efter årsmötet ska ni också gå in och uppdatera kontaktuppgifterna för valda medlemmar i styrelsen med mera. Fyll i olika uppdrag och markera vilket datum ni gjort ändringen.

Tänk på att det är värdefullt för föreningen att få med aktuella mejladresser och mobilnummer till våra medlemmar i medlemsregistret. Vi skickar mycket information genom mejl, till exempel nyhetsbrev, föreningsbrev, Förbundsinfo, inbjudningar samt annan riktad information.

Frågor

För frågor kontakta medlemsservice.