Förbundsstyrelsens förslag till kongressen

Förbundsstyrelsen har också rätt att lägga egna förslag till kongressen om förbundets verksamhetsinriktning och olika förbättringar. Kongressen behandlar dessa på samma sätt som motioner, det vill säga att de föredras, debatteras och beslutas om av kongressombuden.

När det gäller motionerna från föreningar och medlemmar har förbundsstyrelsen antingen föreslagit bifall, avslag eller ansett motionen besvarad. I varje motionssvar finns även en motivering till förslag till beslut. Kongressen kan välja att gå emot förbundsstyrelsens svar på en motion eller rösta enligt förslaget.