Lokalföreningarna i Riksförbundet HjärtLung

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. Det finns cirka 140 lokalföreningar i landet.

I lokalföreningen genomför man ett antal aktiviteter som handlar om livsstilsförändringar, gemenskap och påverkansarbete. Det arrangeras allt från vattengympa, stavgång, forskarföreläsningar, temadagar, tematräffar och möten.

Lokalföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på kommunal nivå och ska erbjuda medlemmarna ett aktivt och meningsfullt medlemskap.

På olika sätt samverkar man inom länsföreningen eller med andra aktörer i olika aktiviteter. 

Roller

I varje förening finns en styrelse som leder arbetet mellan årsmötena. Det finns en Valberedningen har en nyckelroll att hitta personer till styrelsen när det behövs.

Det finns också valda SO (studieorganisatör) och  EVO (egenvårdsombud) lokalt som samverkar med SO och EVO på länet med flera. 

Det finns fler uppdrag i föreningarna, som en webbansvarig, forskarpartners, medlemsvärvare, registeransvarig. Läs mer om uppdrag: