Så är vi organiserade

Riksförbundet HjärtLung är partipolitiskt och religiöst obunden och drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå. Vi har också flera medlemsorganisationer.

Här till vänster hittar du våra olika delar i organisationen.