Ett verksamhetsåret i föreningen

Planera och följ upp verksamheten på ett strukturerat sätt för att underlätta arbetet i styrelsen och leverans till medlemmarna.

I flikarna till vänster hittar du information som kan vara matnyttig för olika möten i föreningen. Det finns mallar för årsmöten, tips på hur skriva verksamhetsberättelse och verksamhetsplan.

Det finns en hel del information om årsmöten.