Länsföreningarna

Riksförbundet HjärtLung drivs av ideella krafter i föreningar på läns- och lokalnivå, fördelade över hela landet med en eller flera kommuner som bas. Det finns 21 länsföreningar i Sverige.

Länsföreningen bevakar Riksförbundet HjärtLungs intressen på länsnivå och ska stödja och stimulera lokalföreningarnas verksamhet. Intentionen med förändringar i stadgarna 2019 handlade om länsföreningens viktiga roll att lyfta blicken och ge stöd för helheten. Att lyssna in lokala behov på exempelvis ordförandeträffar. 

Länsföreningarna ska med ledning av kongressbeslut, stadgar och verksamhetsinriktning arbeta för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdoms intressen genom opinionsbildning, livsstilsförändringar och gemenskap. Att ordna gemensamma utbildningar, samordna eventuella regionala bidrag, och företräda föreningen regionalt. Länsföreningen har ett ansvar vid uppstart av ny lokalförening i sitt län, i samverkan med förbundskansliet.

Länsföreningar

 1. Riksförbundet HjärtLung Blekinge län
 2. Riksförbundet HjärtLung Dalarnas län
 3. Riksförbundet HjärtLung Gotlands län
 4. Riksförbundet HjärtLung Gävleborgs län
 5. Riksförbundet HjärtLung Hallands län
 6. Riksförbundet HjärtLung Jämtlands län
 7. Riksförbundet HjärtLung Jönköpings län
 8. Riksförbundet HjärtLung Kalmar län
 9. Riksförbundet HjärtLung Kronobergs län
 10. Riksförbundet HjärtLung Norrbottens län
 11. Riksförbundet HjärtLung Skåne län
 12. Riksförbundet HjärtLung Stockholms län
 13. Riksförbundet HjärtLung Södermanlands län
 14. Riksförbundet HjärtLung Uppsala län
 15. Riksförbundet HjärtLung Värmlands län
 16. Riksförbundet HjärtLung Västerbottens län
 17. Riksförbundet HjärtLung Västernorrlands län
 18. Riksförbundet HjärtLung Västmanlands län
 19. Riksförbundet HjärtLung Västra Götalands län
 20. Riksförbundet HjärtLung Örebro län
 21. Riksförbundet HjärtLung Östergötlands län