Förbundskongress 2019

På denna sidan finns information om kongressen som hölls 2019.

Riksförbundet HjärtLungs 37:e ordinarie kongress arrangerades den 27-29 maj 2019 på Aronsborg konferenshotell i Bålsta utanför Stockholm. 

Förbundets kongresser genomförs var tredje år och de beslut som fattas är ledande för hela organisationen fram tills nästa kongress.

Kongressen ska också välja förbundsstyrelse, valberedning och revisorer inför kommande kongressperiod, det vill säga 2019-2022. Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.  

Innehållet på en kongress är behandling av inkomna motioner från föreningar och medlemmar, samt förbundsstyrelsens egna förslag. Mandatfördelning till kongressen 2019 baserades på läns- och riksföreningarnas medlemsantal 20181231.

Handlingar som diskuterades på kongressen 2019

Kongressprotokoll 2019