Våra revisorer

Förbundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två förbundsrevisorer samt en auktoriserad revisor. De väljs av kongressen. Här är deras kontaktuppgifter.

Förbundsrevisorer

Sten Andersson, Västerås

070-273 72 79

Gunilla Larsson, Fårbo Oskarshamn

070-332 72 76

Revisorsersättare

Lars Åkerblom Värmland och Claes Åberg Uppsala län.

Auktoriserad revisor

Henrik Lundquist, Grant Thornton Sweden AB

Fastställd instruktion till förbundets revisorer

Fastställd av kongressen 2022.