Våra revisorer

Förbundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två förbundsrevisorer samt en auktoriserad revisor. De väljs av kongressen.

Kontaktuppgifter

Förbundsrevisorer

Sten Andersson

Västerås
070-273 72 79

Sören Skoglund

Åsele
070-878 24 51

Revisorsersättare

Gudrun Eliasson och Anders Gustafson.

Auktoriserad revisor

Lena Johnson, Grant Thornton

Fastställd instruktion till förbundets revisorer

Fastställd av kongressen 2019.