Våra revisorer

Förbundsstyrelsens verksamhet, förvaltning och årsredovisning ska granskas av två förbundsrevisorer samt en auktoriserad revisor. De väljs av kongressen. Här är deras kontaktuppgifter.

Lars Åkerblom, Sten Andersson, Gunilla Larsson och Claes Åberg.

Bild: Lars Åkerblom, Sten Andersson, Gunilla Larsson och Claes Åberg.

Förbundsrevisorer

Sten Andersson, Kolbäcksdalen, 070-273 72 79

Gunilla Larsson, Fårbo Oskarshamn, 070-332 72 76

Revisorsersättare

Lars Åkerblom Karlstad

Claes Åberg Uppsala

Auktoriserad revisor

Henrik Lundquist, Grant Thornton Sweden AB

Fastställd instruktion till förbundets revisorer

Fastställd av kongressen 2022.