Deltagare på kongressen

Här kan du läsa om vilka som deltar på förbundskongresser och hur det går till.

Riksförbundet HjärtLungs förbundsstyrelse bjuder vart tredje år in till ordinarie kongress genom att skicka en skriftlig kallelse till länsföreningar och övriga medlemsorganisationer. När och hur detta genomförs regleras i Riksförbundet HjärtLung stadgar. Det är skillnad på om det är en ordinarie kongress eller en extra kongress. 

Observatörer

Observatörer är välkomna att delta vid kongressen. Förbundsstyrelsen har valt att öppna kongressen för observatörer. Föreningarna inom Riksförbundet HjärtLung har möjligheten att utöver ordinarie ombud  anmäla observatörer. I mån av plats och på egen bekostnad tillgodoses dessa med hotellrum och måltidspaket. Man står för sina egna resekostnader mm. En observatör har inget mandat under kongressens förhandlingar utan kan endast medverka för att få information och se hur det går till på en kongress. 

Hedersledamot

Vid varje kongress utses hedersledamöter i förbundet efter nominering från föreningarna eller på förslag från förbundsstyrelsen. Det finns många personer i föreningen som bidragit mycket till utveckling och haft ett starkt engagemang för att förbättra för människor med hjärt-, kärl- eller lungsjukdom, vilket är mycket positivt. För att hedra detta utser förbundsstyrelsen vid varje kongress en eller flera hedersledamöter i förbundet. Det finns  framtagna riktlinjer för en så rättvis bedömning som möjligt. Sista datum som nomineringen ska ha inkommit meddelas via aktuell informationskanal så som medlemstidning och nyhetsbrev inför varje kongress. Sista datum för nominering 2022 är den 30 april. 

Gäster

Gäster bjuds in av förbundsstyrelsen och brukar vara personer från andra organisationer eller samarbetspartners, nationellt såväl som internationellt. Dessa brukar vanligtvis hålla ett tal i samband med kongressförhandlingarna om de önskar.  

Arrangemang och gemenskap

Våra kongresser genomförs utifrån våra värderingar och inriktning. Kongressens ombud deltar på bekostnad av förbundet, information om det anges i samband med kallelse och anmälan.

Utöver stadgeenliga kongressförhandlingar är ambitionen att dagarna ska ge inspiration, kunskapsutveckling, gemenskap och trevliga kulturinslag.

Gåvor till avgående förtroendevalda regleras enligt vår policy för gåvor och uppvaktning.