Kongress vart tredje år

Vart tredje år håller Riksförbundet HjärtLung en kongress vilken är vårt högsta beslutande organ.  Den 1-3 juni 2022 hölls vår 38:e kongress.

Mellan kongresserna leds organisationen av kongressbeslut, förbundsstyrelsen, stadgar och vår verksamhetsinriktning i vårt arbete för personer med hjärt-, kärl- och lungsjukdoms intressen genom opinionsbildning, livsstilsförändring och gemenskap. 

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell, ansvarig för organisationsutveckling och projektledare för kongressen.