Nominering till kongressen

Du kan påverka vilka som leder Riksförbundet HjärtLungs arbete mellan kongressperioderna. Alla medlemmar och föreningar kan nominera till förtroendeuppdrag i förbundet till kongressen.

Du kan nominera  personer som är redan är aktiva i förbundets förbundsstyrelse, valberedning eller revision idag. Eller nominera en person som är aktiv i en länsförening, lokalförening eller medlemsorganisation. Du kan också nominera en medlem som inte har ett uppdrag idag i föreningen idag alternativt som inte ens är medlem. Om denne däremot väljs på kongressen måste han eller hon bli medlem.

Det finns regler i stadgarna för hur länge en person kan ha ett uppdrag inom Riksförbundet HjärtLung. En kongressperiod, det vill säga tre år, är en mandatperiod. Sedan kongressen 2019 säger stadgarna att längst sammanhängande tid i ett förtroendeuppdrag är 12 år, oavsett uppdrag och nivå i organisationen. 

Om man är osäker på om man kan välja om en person som har ett uppdrag idag så kan man kontakta valberedningen för svar.

Valberedningens roll

Förbundets valberedning tar in nomineringar och förbereder ett förslag till kongressen. På kongressen väljs vilka som ska leda förbundet under kommande kongressperiod. Valberedningen förbereder inte val av en ny valberedning utan det genomförs på kongressen. Hur detta genomförs rent praktiskt beskriver kongressordförande efter förslag från förbundsstyrelsen, för att programmet under dagarna ska hanteras på lämpligast sätt.