Förbundsinfo

Här kan du läsa våra senaste nyheter riktade till föreningar. Olika tips, stöd och verktyg samt andra meddelanden och utskick från förbundsstyrelsen och förbundskansliet.

Riksförbundet HjärtLungs nyhetsbrev som skickas till alla förtroendevalda inom organisationen samt föreningarnas info-adresser. Det ges ut sex gånger per år. Informationen skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post och går även att läsa på denna sida. 

Frågor

För mer information, kontakta Tove Forsberg, kommunikatör.