Instruktion för valberedningen

Instruktionen för valberedning är fastställd av kongressen 2022 och omfattar riksförbundets förtroendevalda valberedning.

Instruktionen för valberedningen omfattar riksförbundets förtroendevalda valberedare på förbundsnivå. Valberedningen på riks får stöd av förbundskansliet genom att tillhandahålla information från medlemsregistret, förmedla kontakt till resebyrå, boka möteslokal och digitala möten samt förmedla information via våra kommunikationskanaler. 

Lokal- och länsföreningens instruktion

Varje lokal- och länsförening ska också fastställa en instruktion på sitt årsmöte för sin valberedning och revision. Kongressens instruktion kan med fördel användas som inspiration för instruktionen till lokal- och länsföreningarnas valberedningar. Instruktionen ska ses som ett stöd, planering och verktyg i arbetet, som ett medskick från årsmötet om aktuella behov.

Här finns en mall att använda eller att utgå ifrån.