Vår organisation

Riksförbundet HjärtLung är organiserat på tre nivåer, på riks-, läns- och lokalnivå. Vi har sex medlemsorganisationer anslutna till oss vilka är inriktade på specifika diagnoser inom hjärt-, kärl- och lungsjukdom. 

I vår föreningsverksamhet lokalt och på länet arbetar vi med att hjälpa våra medlemmar till en positiv livsstilsförändring i gemenskap med andra, bland annat med olika fysiska aktiviteter.

Styrelsen i föreningen har en viktig roll att hålla samman och utveckla verksamheten i föreningen. Alla har olika roller och det finns många möjligheter att hitta fler som vill delta och jobba tillsammans med oss. 

På den här sidan hittar du våra styrdokument  som ett stöd för ditt föreningsarbete.  Verksamhetsinriktningen och stadgarna är ledstjärnor i vårt arbete.