Förbundsstyrelsens protokoll

Protokoll fört vid sammanträde med Riksförbundet HjärtLung förbundsstyrelse (FS). Protokollen signeras genom digital e-signering.

FS-protokoll från tidigare kongressperioder samt protokoll som e-signerats finns att rekvirera från förbundskansliet.

Protokoll från juni 2022 (ny kongressperiod)

Frågor

För mer information, kontakta Lotta Sondell , ansvarig organisationsutveckling.