Utbildning för företrädare

Ett nytt nätverk för påverkansarbete har bildats, så kallade opinionsbildarnätverket. Här träffas vi regelbundet för informationsinhämtning, bolla idéer, höra om hur andra arbetar aktivt för att påverka kring personcentrerad vård och annat. 

Mer information

Kontakta Sabil Khan föreningsutvecklare om vårt opinionsbildarnätverk.

Funktionsrätt Sverige

En satsning har gjorts genom Funktionsrätt Sverige för att stärka våra medlemmar som är företrädare i olika sammanhang för påverkan. 

Funktionsrätt Sverige har tagit fram en patientföreträdarutbildning som syftar till att få fler och kunniga patientföreträdare som kan företräda Funktionsrätt Sverige, sina egna organisationer och andra patientgrupper på nationell, regional och lokal nivå.

Målgrupp för utbildningen är Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund, förtroendevalda och samverkanspartners.

Vem kan gå patientföreträdarutbildningen?

Utbildningen är till för dig som är eller ska bli patientföreträdare och för dig som har haft olika uppdrag och vill lära dig mer. Förhoppningen är att även företrädare inom andra områden kan ha nytta av utbildningen utifrån olika uppdrag.

Beslutsfattare, personal i vården och övriga intresserade som vi samverkar med är välkomna att ta del av utbildningen.

Utbildningen består av fem delar. De olika delarna innehåller texter, filmer, övningar och tips. Vi hoppas att utbildningen ska ge dig värdefull kunskap och användbara verktyg i ditt uppdrag.