Sedd i vården

När någon möter vården som patient är man ofta i ett utsatt läge. Då betyder det fantastiskt mycket att känna sig sedd. Att sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal som man träffar, ser en som en människa och inte bara som en patient med en diagnos.

Personcentrerad vård är ett sätt att jobba så att alla känner sig sedda varje gång de har kontakt med vården. Den utgår från att patientens berättelse, förutsättningar och mål. Vilket är en effektiv väg mot en bättre vård. En vård där patienten blir lyssnad på och hennes förmågor tas tillvara. Här beskriver vi närmare vad som utmärker Sedd i vården.

I föreningen

När ni som förening får möjlighet att komma ut och prata om er förening och Sedd i vården  har vi tagit fram en presentation som stöd.  Den kan laddas ned på en "sticka" (USB-minne) eller visas direkt härifrån:  

Material om Sedd i vården finns att beställa i webbutiken.

Frågor

Kontakta Anders Holgersson, verksamhetschef.