Välkomstpaket

För att välkomna nya medlemmar skickar vi centralt ut ett välkomstmaterial till alla som anmält intresse att bli medlem.

Riksförbundet skickar centralt ut ett välkomstpaket med information om organisationen till alla nya och blivande medlemmar. 

Vi vill ge alla medlemmar samma budskap och information om Riksförbundet HjärtLung. Kuvertet som skickas innehåller en välkomsttidning som heter Välkommen till oss, en inbetalningsavi - ge en gåva och ev aktuell information som vi önskar förmedla. Vid vissa särskilda kampanjer kan även en lite gåva skickas med.

Föreningarna bör och kan naturligtvis fortsätta att skicka sitt egna lokala välkomstmaterial till exempel ett enkelt välkomstbrev från lokalföreningen, verksamhetsinformation, program och inbjudningar när medlem har betalt sin medlemsavgift. 

Frågor

För mer information kontakta Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård.