Värvningsmaterial

Värvningsvykort

Dela gärna ut våra värvningsvykort så mycket ni bara kan i samband med att ni är ute och berättar om föreningen eller står ute på gator och torg! När värvningsvykortet kommer in till förbundet skriver vi in dem som nya medlemmar. Dessa vykort beställs i förbundets webbutik. 

Värvningskuvert

Värvningskuvertet har två funktioner - Information på sjukhus/vårdcentraler och  Värvning vid aktiviteter. Kuverten ska användas som tidigare; läggas ut i väntrum och dagrum på vårdcentraler och sjukhus men de kan också  med fördel användas vid föreningens värvningsaktiviteter i samband med t.ex. Lungmånaden, Hjärtemånaden och andra lokala aktiviteter. 

Vi önskar få ut enhetlig information i hela landet och därför är dessa Värvningskuvert färdigpackade med material och medlemsfolder med ansökan. Föreningar har möjlighet att stoppa i eget material i dessa om man önskar.

Webbutiken

Värvningsmaterial och profilprodukter beställs i vår webbshop.

Välkomstkuvert till nya medlemmar

Riksförbundet HjärtLung skickar centralt ut ett välkomstkuvert med en välkommen-tidning och aktuell information till samtliga intresseanmälda medlemmar.

Ni som förening uppmanas att också skicka välkomstbrev med information om föreningen och era aktiviteter och träffar.

Frågor

För mer information kontakta Ulrika Fridsell, ansvarig medlems- och föreningsvård.