Rekrytera nya aktiva medlemmar

Det finns flera sätt att aktivt arbeta med att rekrytera nya aktiva medlemmar som vill ta ett förtroendeuppdrag till er förening. Det finns flera verktyg att använda. 

För ett bra mottagande för nya medlemmar som önskar ta ett uppdrag i föreningen så finns det flera verktyg.

  • Formulera enkla och tydliga uppdragsbeskrivningar för uppdraget/rollen,
  • Ha en rutin för ett gott mottagande,
  • Vid behov ha intervjuer,
  • Att ha en mentor i föreningen,
  • Att erbjuda basutbildning och fortbildning, osv.

Man kan rekrytera nya aktiva medlemmar genom informationsmaterial, öppna hus, medlemsträffar, externa aktiviteter, annonsering, annonsering via volontärbyrån, ha kampanjer osv. 

Valberedningen har en viktig roll i arbetet att hitta personer till styrelsen löpande. Länsföreningarna kan ha en nyckelroll att ordna erfarenhetsutbyten för värvningsaktiviteter. 

Frågor

För mer information kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling.