Rekrytera nya aktiva till föreningen

Det finns flera sätt att aktivt arbeta med att rekrytera nya aktiva medlemmar som vill ta ett förtroendeuppdrag till er förening. Det finns flera verktyg att använda. 

För ett bra mottagande för nya medlemmar som önskar ta ett uppdrag i föreningen så finns det flera verktyg.

  • Formulera enkla och tydliga uppdragsbeskrivningar för uppdraget/rollen,
  • Ha en rutin för ett gott mottagande,
  • Vid behov ha intervjuer,
  • Att ha en mentor i föreningen,
  • Att erbjuda basutbildning och fortbildning.

Man kan rekrytera nya aktiva medlemmar genom informationsmaterial, öppna hus, medlemsträffar, externa aktiviteter, annonsering, annonsering via volontärbyrån, ha kampanjer osv.

En tipslista för rekrytering

Föreningar med mycket verksamhet har ofta en större möjlighet att hitta personer som vill ta uppdrag i styrelsen och som ansvarig för aktiviteter.

Här kommer ett frågebatteri som möjligen kan bidra till fler uppslag för både valberedningen och styrelsen om var nya krafter kan hittas. Att ställa frågan till en person kan vara viktigt för att hitta rätt person. Länsföreningarna kan ha en nyckelroll att ordna erfarenhetsutbyten för värvningsaktiviteter. 

Beskrivning av uppdrag

Både styrelsen och valberedningen har viktiga roller att hitta personer till föreningen. Att formulera tydliga och enkla uppdragsbeskrivningar i dialog underlättar möjligheten att kunna ge en rättvis bild över det uppdrag som ska tillsättas när det gäller tidsåtgång, ansvar och innehåll samt introduktion för uppdraget. 

Utbilda nya medlemmar

I samband med en medlemsträff är det många föreningar som informerar nya medlemmar om vår förening. Många håller även en kort eller längre basutbildning om föreningen. 

Frågor

För mer information kontakta Lotta Sondell, ansvarig organisationsutveckling.