Informations- och påverkansarbetet i föreningen

En viktig del av styrelsens arbete är att sprida information både inom och utanför föreningen. Att berätta för medlemmarna om de olika aktiviteterna, bjuda in till medlemsmöten, att kommunicera med förtroendevalda och aktiva medlemmar.

I föreningens arbetar vi också med påverkansarbete och opinionsbildning, samt att nå utanför föreningen för samverkan eller att andra sätt påverka kring våra frågor.  

Genom att ha en attraktiv och rolig verksamhet i föreningen lockar vi till oss fler som vill delta och bli medlemmar. Tänk på att göra en plan för er informationsverksamhet.