Tips och råd: Att driva opinionsarbete

Den här foldern ger tips och råd om hur föreningar kan bedriva ett aktivt opinionsarbete för att påverka i frågor som är viktiga för våra medlemmar.

Innehåll:
• Inledning - Vad är opinionsarbete och hur arbetar man med opinion?
• Förbundets opinionsarbete – beskriver förbundets nationella opinionsarbete, vilka vi vill nå och ger exempel på våra viktigaste frågor.
• Föreningens opinionsarbete – ger förslag på hur föreningar kan öka kunskapen, ta fram underlag, och göra en aktivitetsplan steg för steg.

Materialet

Den går att beställa i vår webbutik eller ladda ner här.