Nytt tilltalsnamn i föreningarna

Under våren 2021 antog förbundsstyrelsen ett nytt tilltalsnamn för alla lokal- och länsföreningar i Riksförbundet, dvs till Riksförbundet HjärtLung samt ort. Föreningen behåller dock sina juridiska namn i enlighet med beslut vid kongressen 2019, det vill säga Föreningen HjärtLung samt ort.

Att använda det nya namnet i vårt kommunikations- och informationsarbete

Nu finns loggan att ladda ner för din förening. Det finns fler ställen där det nu är viktigt att göra uppdateringar, exempel är här:

  • Texten på föreningens hemsida (rubrik mm).
  • Text och rubrik i FB-gruppen. 
  • Olika föreningsmaterial. Förbundskansliet kommer att återkomma med stödmaterial för detta.