Nyhetsbrevet Förbundsinfo

Nyhetsbrevet Förbundsinfo är Riksförbundet HjärtLungs nyhetsbrev till föreningsaktiva inom organisationen och ges ut sex gånger per år. Informationen skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post och går även att läsa på denna sida.