Förbundsinfo

Riksförbundet HjärtLungs nyhetsbrev som skickas till alla förtroendevalda inom organisationen samt föreningarnas info-adresser. Det ges ut sex gånger per år. Informationen skickas direkt till alla föreningsaktivas e-post och går även att läsa på denna sida.