Allmänt praktiskt om årsmötet under pandemin

Även om det inte blev helt som vanligt med årsmötet 2021 på grund av pandemin som en extraordinär händelse så skulle skulle ändå ett årsmöte hållas och en del saker göras som vi brukar och enligt stadgarna. 

Det fanns dock en delar att tänka på när vi inte kunde träffas fysiskt. Under pandemin har vi gått ut med följande rekommendation.

Dagordningen

Underlag för dagordningen finns i stadgarna. Det är viktigt att lokalföreningarna beslutar och protokollför dessa punkterna vid årsmötet. 

  • Beslut om godkänd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående år.
  • Om styrelsens ansvarsfrihet samt av val av styrelse.
  • Välja ombud till länsföreningarna i mars.

Om man behöver ha ett årsmöte i annat format än fysiskt på grund av extraordinära händelser så kan motioner och diskussionsfrågor med fördel flyttas till ett datumsatt extra årsmöte senare under året utomhus eller på en plats med gott om utrymme inomhus. En avvägning görs av styrelsen.

Kallelse och anmälan

Ni går ut med en kallelse till era medlemmar såsom ni brukar göra. Medlemmarna kan sedan med fördel anmäla sig till årsmötet för att vi ska veta hur många som deltar. Det är den gruppen som kommer att bjudas in i nästa steg. 

Det går att skicka mejl genom medlemsregistret samt att ta fram mejllistor från medlemsregistret för alla medlemmar med mejladress. Det går också att skicka sms till medlemmar med mobiltelefon. 

Handlingarna till årsmötet

Årsmöteshandlingarna kan förberedas i god tid och ska skrivas under av berörda. Se gärna våra mallar för olika årsmöteshandlingar anpassade till olika format. Förbundskansliet kan ge stöd i att lägga upp färdiga material, antingen postar ni eller scannar in underlagen i god tid innan ert årsmöte. Vi kan också lägga upp ett underskrivet årsmötesprotokoll efter årsmötet. 

Det är följande handlingar som ska finnas på hemsidan. Tänk på att de ska vara underskrivna av ansvariga personer i föreningen:

  • Verksamhetsberättelsen från föregående år (underskriven).
  • Ekonomisk berättelse (med balans- och resultaträkning) från föregående år.
  • Revisionsberättelsen (underskriven).
  • Årsmötesprotokollet (underskriven).
  • Övriga underlag som stöd till dagordningen.