Roller i verksamheten

Här har vi samlat beskrivningar på olika roller och uppdrag i föreningen utanför styrelsen. Det är till fördel att konkretisera de olika uppdragen och följa upp löpande. 

Studieorganisatör (SO) och egenvårdsombud hjärt, kärl, och lunga (EVO) väljs på ett årsmöte. Andra roller och uppdrag får man av styrelsen.