Tillgänglighetsdatabasen

Här är ett tips på en extern hemsida.

Tillgänglighetsdatabasen (TD) är en databas som erbjuder information om olika platser fysiska tillgänglighet inför dina vardagliga besök inom offentlig service, i butiker och restauranger samt friluftsområden och på andra besöksmål.