Digitalt årsmöte

Det går att hålla ett årsmötet digitalt genom en videokonferens på datorn/surfplattan eller en smart phone. Vi använder Microsoft Teams som digitalt verktyg i organisationen och har mycket stöd kring det. 

Under våren 2020 genomförde flera länsföreningar och medlemsorganisationer sina årsmöten genom Teams. Det krävdes en del förarbete för att informera om hur man gör, i stort fick vi med alla som skulle delta. Det kräver att deltagarna har uppkoppling, dator med mikrofon och kamera, alternativt en surfplatta eller smart phone.

Kallelse till årsmötet

En kallelse ska gå ut till alla medlemmar i föreningen. Medlemmarna får sedan anmäla sig till årsmötet före ett visst datum. De får sedan ett mail med en bekräftelse samt en länk till Teams och årsmötet. 

Inbjudan

Inbjudan till ett digitalt möte görs i föreningen av någon som har tillgång till föreningens infoadress. Riksförbundet har en licens till Teams kopplad till den och då kan många delta. Den som sätter upp mötet är organisatör för mötet och kan få utbildning för det (Praktiskt om Teams). När man gjort en inbjudan så kan man skicka den länk som finns till Teams i ett mail till de medlemmar som anmält sig till mötet.  

Underlag för digitala möten

Här finns flera mallar att använda för ett digitalt årsmöte. Det är förslag på upplägg som ska anpassas efter er egen dagordning och information samt med egen logga.

Mallarna som finns här är Word-filer och ska "sparas som" på er egen dator innan redigering av dokumentet. Mallarna för lokalföreningen kan med fördel användas för medlemsorganisationerna.

Lokalföreningen

Länsföreningen

Mer information om Teams

Här kan du läsa mer om Teams samt om våra utbildningar om Teams.

Frågor om årsmöten på Teams

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling, Helene Silfver samordnare föreningsstöd och livsstil eller Sabil Khan föreningsutvecklare.