Medlemsmötet

Medlemsmöten hålls regelbundet i föreningen för god medlemsvård och också möjlighet att lära och lyfta olika demokratiska frågor. Under ett vanligt år utan pandemin så ses vi gärna fysiskt. Men under pandemin så går det också att ha andra former för medlemsmöten.

Datum, tid och plats

Datum, tid och plats för medlemsmötet beslutas av styrelsen men gärna enligt medlemmarnas önskemål. Välj ett datum och en plats så att så många som möjligt kan komma. Tänk på tillgänglighet för alla medlemmar.

Inbjudan/marknadsföring

Samtliga medlemmar bör få inbjudan till mötet. Information om mötet kan skickas genom vanligt brev,  sms, e-post och på föreningens hemsida samt sociala medier. Genom medlemsregistret kan etiketter tas fram. Arrangeras ett medlemsmöte som även är öppet för allmänheten kan det annonseras lokaltidningen.

Innehåll

Innehållet på mötet kan variera mellan allt från föreläsningar och tematräffar, till prova-på-verksamhet. Varför inte kontakta någon annan förening eller länsföreningen om tips på föreläsare eller aktivitet.