Årsmötet genom poströstning

Ett alternativ för årsmötet är att hålla en poströstning. Flertalet länsföreningar gjorde så våren 2020. Det fungerar med en dagordning med ja- och nej-frågor, frågor som kräver diskussion flyttas till ett extraårsmöte.

Alla frågor på dagordningen behöver vara väl förbereda inklusive valberedningens förslag samt förslag till valberedningen. Det går inte att ha öppna frågor. 

En kallelse går ut till alla medlemmar om poströstningen. Medlemmarna kan anmäla sig före ett visst datum och poströstningens underlag skickas sen ut till alla anmälda medlemmar med ett förfrankerat svarskuvert. Svarsblanketten /röstsedeln ska skickas tillbaka till tydlig mottagare i föreningen senast ett visst datum. Årsmöteshandlingarna rekommenderas att finnas på er förenings hemsida dit alla hänvisas för att kunna läsa in sig, det finns också tydliga kontaktuppgifter till föreningen för frågor. 

Justering och rösträkning

En mötesordförande och mötessekreterare ska väljas även i den här typen av årsmöten. De ska skriva under årsmötesprotokollet tillsammans med justeringspersoner/rösträknare.

Att välja samma personer som justeringspersoner som till rösträknare underlättar. Bestäm ett datum när dessa träffas för att gå genom rösterna (på plats med mycket utrymme, gärna tillsammans med presidiet). De räknar rösterna, skriver under ett kvitto och ett kort utlåtande om utfallet. Detta läggs sedan till årsmötesprotokollet. 

Röstlängden består av medlemmar som deltar vid poströstningen (till röstberättigade i enlighet med stadgarna).

Underlag för poströstningen

Här finns flera mallar att använda för poströstning. Det är förslag på upplägg som ska anpassas efter er egen dagordning och information samt med egen logga.

Mallarna som finns här är Word-filer och ska "sparas som" på er egen dator innan redigering av dokumentet. Mallarna för lokalföreningen kan med fördel användas för medlemsorganisationerna.

För lokalföreningen

För länsföreningen

Frågor om poströstning

Kontakta gärna Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling, Helene Silfver samordnare föreningsstöd och livsstil eller Sabil Khan föreningsutvecklare.