Om roller och ansvar i föreningen

Här har vi samlat olika ansvar och roller i föreningen.

Inom varje förening finns det några poster eller uppdrag som man väljer perosner till. Dessa roller hålls ofta under en begränsad tid, andra rullar på över tid. Det är bra att ha en avstämning då och då för att diskutera hur man kan utvecklas i sitt uppdrag.