Om roller och ansvar i föreningen

Här har vi samlat olika ansvar och roller i föreningen. Att ständigt arbeta med rekrytering av medlemmar som vill engagera sig i vår förening är viktigt, gärna i samverkan med valberedningen.

Inom varje förening finns det några poster eller uppdrag till vilka man väljer personer. Dessa roller innehas ofta under en begränsad tid, andra rullar på över tid. Det är bra att stämma av då och då för att diskutera hur man kan utvecklas i sitt uppdrag. 

För att vara tillräckligt många så är det en fördel att hitta personer till olika roller. Här är en lista på typiska roller i våra föreningar som alla behövs på olika sätt för en väl fungerande förening.