Egenvårdsombudets roll och ansvar

Egenvårdsombudet (EVO) för hjärta, kärl och lunga (tidigare eftervårdsombud) är föreningens länk till vården och de nysjuka.

EVO:s viktigaste roll är att bygga relationer till vården och genom dessa sprida kunskap om Riksförbundet HjärtLungs verksamhet samt få möjlighet att träffa och värva nysjuka. Här är några vanliga uppgifter för EVO i lokalföreningen:

  • Hålla sig uppdaterad inom diagnos och livsstil.
  • Beställa och dela ut informationsmaterial.
  • Besöka sjukhus och vårdcentraler.
  • Delta i patientutbildningar och rehabiliteringsprogram.
  • Värva nysjuka på sjukhus till att bli medlemmar i föreningen.
  • Medverka till att ta fram föreningens aktivitetsprogram.

Som EVO i länsföreningen innebär rollen bland annat att:

  • Utbilda och informera lokala EVO.
  • Stödja lokala EVO i deras verksamhet.
  • Driva och samordna aktiviteter inom länet.
  • Påverkansarbete och vara kontaktperson mot vård och regionen.

Relaterad läsning