En ledamots roll och ansvar

Styrelsen är ett arbetslag. Det är viktigt att styrelsearbetet delas upp i styrelsen så att alla har uppgifter att ta ansvar för.

Som ledamot i en styrelse har man full besluts- och förslagsrätt i styrelsen och kan också ha ett eget ansvarsområden. 

Det är viktigt att styrelsen tar sig tid till att göra en inventering över vilka specifika kunskaper ledamöterna har och att ta del av den kompetensen. Den i styrelsen som är bäst insatt i frågan föredrar, varje ledamot ska få komma till tals.

Styrelsen medverkar till att skapa arbetsgrupper för frågor som exempel påverkansarbete, medlemsvärvning, webbansvar,  där personer utanför styrelsen kan delta. Det är också styrelsens ansvar att ta hand om den nye medlemmen på bästa sätt.