Reviderade stadgar

Vid kongressen 1-3 juni 2022 fastställdes reviderade stadgar för Riksförbundet HjärtLung. De gäller för hela organisationer och alla nivåer, och gäller från kongressen.