Årsmötet - att tänka på inför årsmötet

I enlighet med våra stadgar så ska lokalföreningen ha sitt årsmöte senast den sista februari vart år och länsföreningen sitt årsmöte senast sista mars vart år. Stadgarna fungerar som en vägledning för ert årsmöte oavsett form för årsmötet.

Att tänka på inför årsmötet

Läs gärna här vad som är bra att tänka på inför, under och efter årsmötet.

Hur skriva årsmöteshandlingar

Vi har tagit fram olika mallar för  årsmöteshandlingar vilket vi hoppas ska underlätta ert skrivarbete inför årsmötet.

Om vi måste anpassa årsmötet till annat format på grund av pandemi

Pandemin påverkade oss stort och vi har utvecklat alternativa former för hur hålla årsmötet. Vi har lagt ut en hel del tips och verktyg här som vi kan hoppas kan vara till nytta även om vi behöver prova detta igen.