Årsmötet - att tänka på inför årsmötet

I enlighet med våra stadgar så ska lokalföreningen ha sitt årsmöte senast den sista februari vart år och länsföreningen sitt årsmöte senast sista mars vart år. I normala fall har vi ett fysiskt årsmöte där vi kan träffas. År 2021 ser det ut att vi behöver hitta alternativa former på grund av pandemin.

Stadgarna fungerar som en vägledning för ert årsmöte oavsett form för årsmötet.

Samtliga medlemmar ska kallas till årsmötet. Datum, tid och plats för årsmötet beslutas av styrelsen i god tid i och kallelsen ska gå ut i tid i enlighet med stadgarna. Tänk på att ha tillgängliga mötesformer för våra medlemmar. 

Dagordningen

I stadgarna finns en dagordning som anger vilka ärenden som ska behandlas under årsmötet. Årsmötet ska ha en mötesordförande, protokollsekreterare, protokolljusterare och rösträknare. I vanliga fall ser vi gärna en extern person som mötesordförande. Under pandemin så kan det dock underlätta att ta en person inifrån för det uppdraget. 

Årsmötet är också en tid för gemenskap och inspiration. I vanliga fall, när vi inte påverkas av pandemin, så rekommenderar vi ett ramprogram där ni inkluderar föreläsningar och pausaktiviteter som till exempel pausgympa med någon utav era motionsledare. Läs gärna om årsmöten under pandemin

Andra former för ett årsmöte

Pandemin påverkar också årsmötet 2021. Vi har lagt ut en hel del tips och verktyg här som vi kan hoppas kan vara till nytta.