Stadgarna 2022

Vid kongressen 1-3 juni 2022 uppdaterades Riksförbundet HjärtLungs stadgar. Här hittar du dem.

Stadgar 2022