Ordförandens roll och ansvar

Ordföranden är den som leder styrelsens arbete. 

Ordförande bör vara en driftig person som sätter igång och slutför arbetet, med god organisationsförmåga, ordningssinne och förmåga att se helheten framför detaljer. Olika delar i arbetet:

  • Leda och fördela arbetet inom styrelsen.
  • Är föreningens talesperson och representant utåt.
  • Ansvarar för intern information i samarbete med sekreterare och olika ledamöter inom deras områden.
  • Ansvarar för att kalla till styrelsesammanträden samt att dagordning och handlingar finns tillgängliga till sammanträdet.
  • Leder styrelsemöten.
  • Ansvarar för att protokoll förs.
  • Ansvarar för att styrelsebeslut blir verkställda och följs upp.
  • Ansvarar för samverkan med läns- /lokalförening och övriga samarbetsorgan, myndigheter med flera.
  • Ansvarar för att verksamhetsplan och verksamhetsberättelsen upprättas.
  • Ansvarar för att vice ordförande är uppdaterad.

Vice ordföranden

Vice ordföranden är ordförandens ersättare vid behov. Vice ordförandens specifika uppgifter bestäms av styrelsen och beror på delegation. Vice ordföranden väljs vid styrelsens konstituerande möte efter årsmötet.