Kassörens roll och ansvar

Kassören är den person som sköter föreningens ekonomiska redovisning i praktiken. 

Kassören har det ekonomiska förvaltningsansvaret i föreningen, men hela styrelsen är ansvarig för att ekonomin sköts i enlighet med föreningens stadgar. Kassören väljs separat på årsmötet.

  • Ansvarar för bokföring och att verifikationer finns för all in- och utbetalningar.
  • Ansvarar för att göra bokslut.
  • Ansvarar för att styrelse och medlemmar fortlöpande hålls informerade om föreningens ekonomi.
  • Ansvarar för utbetalningar och att fodringar krävs in.
  • Ansvarar för eventuell deklaration och inkomstuppgifter samt att skatter och avgifter betalas.
  • Ansvarar för att alla ekonomiska handlingar finns tillgängliga för revision inför årsmötet eller när revisorerna så begär det.
  • Ansvarar i samarbete med styrelsen för upprättande av budget.
  • Vid byte av kassör ska revision göras.
  • Ansvarar för att god överlämning till ny kassör görs vid avslut av uppdrag.