Registeransvariges roll och ansvar

Registeransvarig ser till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt.

Alla anslutna föreningar till Riksförbundet HjärtLung använder sig av ett enhetligt medlemsregister. Föreningens styrelse väljer ut en registeransvarig för sin förening. 

Som registeransvarig ska man se till att föreningens medlemsregister hålls aktuellt, följa GDPR samt de sekretessregler som fastställts av riksförbundet gällande medlemsregistret. En registeransvariges ansvar är att:

  • Registrera och avregistrera medlemmar regelbundet så registret är korrekt och välskött.
  • Samla in och registrera e-postadresser och mobilnummer till medlemmarna för att underlätta kommunikationen.
  • Se till att föreningens förtroendevalda och verksamhetsansvariga är registrerade för sina funktioner/uppdrag direkt efter varje årsmöte.
  • Bevaka nyheter i systemet och tar fram statistik och underlag från registret.

Relaterad läsning

Frågor

För mer information kontakta medlemsregistret