Webbansvariges roll och ansvar

Webbansvarig ser till att föreningens hemsida hålls aktuellt med en basinformation om föreningen och föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse väljer en webbansvarig för sin förening. Webbansvarig ska delta i utbildning samt ha en löpande kontakt med styrelsen för att få information till hemsidan. Det rekommenderas att webbansvarig och styrelsen gör en gemensam genomgång av innehållet på hemsidan efter årsmötet samt inför varje termin om aktiviteter.

Uppgifter på hemsidan

Som webbansvarig ska man se till att föreningens hemsida hålls aktuellt med följande basinformation.

  • Korrekta kontaktuppgifter till föreningen.
  • Styrelsens kontaktuppgifter.
  • Handlingar från årsmöten (för tre år).
  • Kort presentation om aktiviteter inklusive kontaktuppgift till ansvariga.

Det är också möjligt att lägga in ett eget kalendarium och information för aktiviteter, egna föreningsnyheter, uppgifter om hur ge gåvor, hur bli aktiv medlem osv. Tänk på att lägga ut kort och koncis information.

Styrelsen ska meddela riksförbundet webbansvariges kontaktuppgifter genom mail till info@hjart-lung.se.

Utbildning

Varje webbansvarig får en utbildning digitalt av förbundskansliet samt möjlighet till viss support gällande webbverktyget samt att lägga upp årsmöteshandlingar på hemsidan.

Frågor

För mer information kontakta IT-ansvarig Peter Engholm