Webbansvariges roll och ansvar

Webbansvarig ser till att föreningens hemsida hålls aktuellt med en basinformation om föreningen och föreningens verksamhet.

Föreningens styrelse väljer en webbansvarig för sin förening. Webbansvarig ska delta i utbildning samt ha en löpande kontakt med styrelsen för att få information till hemsidan. Det rekommenderas att webbansvarig och styrelsen gör en gemensam genomgång av innehållet på hemsidan efter årsmötet samt inför varje termin om aktiviteter.

Uppgifter på hemsidan

Som webbansvarig ska man se till att föreningens hemsida hålls aktuellt med följande basinformation.

  • Kort presentation om föreningens aktiviteter

Det är också möjligt att lägga in ett eget kalendarium och information för aktiviteter, egna föreningsnyheter, uppgifter om hur ge gåvor, hur bli aktiv medlem osv. Tänk på att lägga ut kort och koncis information.

Styrelsens ordförande ska meddela riksförbundet webbansvariges kontaktuppgifter genom mail till support@hjart-lung.se ifall någon avsäger sig sitt uppdrag så att inloggningar kan tas bort eller att nya ska skapas.

Utbildning

Varje webbansvarig får en utbildning digitalt av förbundskansliet samt möjlighet till viss support gällande webbverktyget om behov för detta skulle uppstå.

Frågor

För mer information kontakta IT