Allmänt praktiskt om årsmötet

Inför varje årsmöte så behöver flera saker förberedas.

Dagordningen

Underlag för dagordningen finns i stadgarna. Det är viktigt att lokalföreningarna beslutar och protokollför flera punkter vid årsmötet. 

  • Beslut om godkänd verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående år.
  • Om styrelsens ansvarsfrihet samt av val av styrelse.
  • Välja ombud till länsföreningarna i mars.

Kallelse och anmälan

Ni går ut med en kallelse till era medlemmar såsom ni brukar göra. Medlemmarna kan sedan med fördel anmäla sig till årsmötet för att vi ska veta hur många som deltar. Det är den gruppen som kommer att bjudas in i nästa steg. 

Det går att skicka mejl genom medlemsregistret samt att ta fram mejllistor medlemsregistret för alla medlemmar med mejladress. Det går också att skicka sms till medlemmar med mobiltelefon. 

För kontakt med medlemsregistret kontakta medlemsservice.

Handlingarna till årsmötet

Årsmöteshandlingarna går att förbereda i god tid och ska skrivas under av berörda. Se gärna våra mallar för olika årsmöteshandlingar.