Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Det är en skriftlig beskrivning av vilken verksamhet en förening haft under verksamhetsåret och ska godkännas av årsmötet. Verksamhetsberättelsen ska tillsammans med årsredovisningen granskas vid revisionen, ställt mot verksamhetsplanen för den gångna perioden. 

Förvaltningsberättelsen är föreningens kanske viktigaste dokument och upprättas av styrelsen inför årsmötet. I den presenterar styrelsen hur det gångna året förflutit, både sett till verksamhet och ekonomiskt utfall.

Saker att ta upp i förvaltningsberättelsen är bland annat:

  • Föreningens genomförda verksamhet.
  • Den ekonomiska situationen och utvecklingen under året.
  • Styrelsen - vilka som ingått i styrelsen samt vilka poster de haft.
  • Medlemmar - har föreningen fått fler eller färre medlemmar, har särskilda insatser gjorts.
  • Verksamhetsberättelsen och årsredovisningen ska skrivas under av avgående styrelse. 

Styrelsen ska efter årsmötet rapportera till riksförbundet och länsföreningen enligt riksförbundets anvisningar enligt stadgarna §10 Allmänna bestämmelser.