Studieorganisatörens roll och ansvar

Studieorganisatören (SO) är en nyckelperson för föreningens medlemmar - fyller medlemskapet med aktiviteter. SO:s övergripande ansvar är att utveckla aktiviteter som bidrar till att föreningen blir en attraktiv mötesplats för medlemmarna.

SO i lokalföreningen arbetar med att planera, genomföra och följa upp föreningens utbildningar. Det innebär bland annat att ta reda på vad medlemmarna önskar sig, vad förbundet och bildningsförbunden erbjuder och att vara på spaning efter nya kunskaper och möjligheter som bidrar till medlemmarnas hälsa och stimulans.

Utifrån denna kunskap arbetar SO med att skapa, planera, marknadsföra och följa upp de aktiviteter som erbjuds medlemmarna under året. Resultatet av arbetet kan bli motionsgrupper, föreläsningar, teaterbesök, tematräffar, promenader, yogagrupper och mycket mera.

SO i länet arbetar med att introducera, informera och stödja lokala SO samt att organisera samarbete och erfarenhetsutbyte inom länet. De ordnar även med gemensam utbildning för länets lokalföreningar i föreningsfrågor som till exempel för valberedningen.

Relaterad läsning

Frågor

För mer information kontakta Sabil Khan, föreningsutvecklare