Frivilligledare

Som frivilligledare ansvarar du för att hålla ihop en gruppaktivitet. Att sätta ihop ett kalendarium, ordna lokal, bjuda in till träffar och informera om aktiviteten. Att ta emot nya intresserade till gruppen.

Du leder aktiviteten i funktion som exempelvis motionsledare, reseledare, hälsocoach, HLR-instruktör.

Som frivilligledare samarbetar du med andra i föreningen och har fått uppdraget av styrelsen. Du har en regelbunden kontakt med styrelsen och aktiviteten ingår i föreningens verksamhetsplan och budget. 

Beroende på uppdrag ska en utbildning genomgås, ibland finns flera antagningsvillkor i en rekrytering. Frivilligledaren ska följa vår uppförandekod och annat regelverk och verka för god samverkan, god tillgänglighet och inkludering i föreningen. 

Frivilligledaren är en viktig resursperson för att föreningen ska kunna hålla igång sina aktiviteter. Uppdraget är på ideell basis.

Frågor

Om frågor kontakta Lotta Sondell ansvarig organisationsutveckling eller Sabil Khan föreningsutvecklare.