Tillgänglighet och inkludering

Det är viktigt att tänka på tillgänglighet så att alla medlemmar ska kunna delta i vår verksamhet på lika villkor. Våra medlemsmöten och årsmöten är öppna för alla medlemmar. Meddela oss gärna om speciella behov på vid inbjudan.

Vi uppmanar alla att välja en lokal som är tillgänglig för alla, att gärna använda mikrofon, fråga efter hörselslinga i lokalen, undvika nötter och skriva gärna i inbjudan till deltagarna om en hänvisning om att undvika starka dofter.

Talande webb

Här kan du lyssna på vår hemsida genom att använda funktionen för en talande webb.